Jaarverslag 2017

Bestuur

In 2017 is het bestuur van de SKU vijf maal bij elkaar geweest om te vergaderen: 17 maart, 3 mei, 30 juni, 13 oktober en 1 december. Het bestuur bestond het gehele verslagjaar uit: Karla Beijersbergen, voorzitter; Henk Bijlsma, lid; Han Ernest, penningmeester; Susanne Weide, lid; Marianne de Widt, secretaris.

 

Kunstcollecties

Eind 2016 werd de SKU geraadpleegd over een bestemming voor een aantal objecten van de Utrechtse kunstenaar Francisca Simons. Het advies hieromtrent is begin 2017 afgerond.

 

Het Woudenbergfonds

Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden verkend om de bestedingen vanuit het Woudenbergfonds een meerjarige invulling te geven. Resultaat van de verkenningen is een intentie tot samenwerking met Fotodok. Deze Utrechtse organisatie richt zich op de inzet van fotografie met een cultureel/sociaal/educatieve doelstelling. Verschillende activiteiten van Fotodok lenen zich uitstekend voor een samenwerking waarmee het geld van het Woudenbergfonds doelmatig en herkenbaar besteed kan worden. De bedoeling is om in 2018 een eerste bijdrage aan een activiteit van Fotodok te besteden, gericht op vergroting van zichtbaarheid en naarmsbekendheid van Fotodok.

 

Beleid

Het beleidsplan van de SKU is gepubliceerd op de website van de stichting en is in 2017 niet gewijzigd. De doelstellingen van de SKU zijn onveranderd; het accent van de activiteiten van de stichting ligt bij het desgevraagd bieden van advies en bemiddeling over Utrechtse kunstcollecties. Daarnaast beheert de stichting het legaat Woudenberg: een fonds waarmee fotografie in Utrecht wordt bevorderd. Om de informatievoorziening over de SKU te optimaliseren is de website van de SKU in 2017 vernieuwd.