Colofon

Deze website is gemaakt door Stichting Kunstcollecties Utrecht (SKU). Reacties op de site, ideeën voor nieuwe objecten, nieuwe publicaties en/of onderzoeken, kunt u richten aan info@kunstcollecties-utrecht.nl