\

                                                                                                                                                               

 

Start
Nieuws
Over SKU
Bestuur
Beleidsplan
Jaarverslag
Balans
Woudenbergfonds
Links
Colofon

 

 

 

 

 

Stichting Kunstcollecties Utrecht 1900-2000 (SKU)

De in 2003 opgerichte Stichting Kunstcollecties Utrecht 1900-2000 (SKU) heeft als doel het veilig stellen van kunstwerken, archieven en documentatie van en over Utrechtse kunstenaars uit de twintigste eeuw.

Om tot een overwogen beoordeling van het aangeboden materiaal te komen dient het gedocumenteerd te zijn en in goede staat te verkeren. Een gespecialiseerde commissie zal binnen een bepaalde tijd de culturele waarde van de schenking bepalen en advies uitbrengen hoe verder te handelen.

De SKU heeft geen mogelijkheid om schenkingen te beheren en op te slaan.  Zij zal trachten hiervoor een adequaat onderkomen te zoeken bij voorkeur bij een museum of een andere openbare instelling.

 

Contactgegevens
Postadres:            Secretariaat SKU
                               Prins Hendriklaan 92
                               3584 ES Utrecht
 
E-mail:                   info@kunstcollecties-utrecht.nl
 
Website:                www.kunstcollecties-utrecht.nl
Fiscaalnummer:   RSIN 30191015
 
Bankrekening:      NL41ABNA0425242293
 
 

Copyright © 2014 Stichting Kunstcollecties Utrecht (SKU)