Over de SKU

Het is het angstvisioen van menig kunstliefhebber: een boeiende kunstverzameling wordt weggegooid simpelweg omdat men er de waarde niet van kent of er niet langer plaats voor heeft. Een meubel van Gerrit Rietveld of een schilderij van Piet Mondriaan vindt zijn weg meestal wel naar een of ander museum, maar voorwerpen van kunstenaars die minder bekend zijn, maar daarom nog niet minder interessant, maken grote kans verloren te gaan. Om dit gevaar het hoofd te bieden is in het najaar van 2003 de Stichting Kunstcollecties Utrecht 1900-2000 in het leven geroepen.

Deze Stichting, kortweg SKU, heeft als doel een bemiddelende factor te zijn voor interessante Utrechtse kunstcollecties uit de twintigste eeuw.

Een selectiecommissie bepaalt het belang van het aangebodene, onderzoekt en bekijkt vervolgens waar dit het best op zijn plaats is. Er wordt in principe niet voor de collecties betaald, maar gestreefd wordt naar een betrouwbaar onderdak. Dat kan bijvoorbeeld een lokaal museum of een archiefinstelling zijn. En indien er sprake is van overbodigheid, bijvoorbeeld door doublures in het aanbod, behoudt de Stichting zich het recht voor bepaalde werken, in overleg met de schenkers, ter veiling aan te bieden.